🔰 ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان توسط یونیت سیار دندانپزشکی شرکت بایودنت.

🔷 چهارشنبه اولین روز کاری یونیت سیاردندانپزشکی شرکت بایودنت درمدرسه شهید فتوحی توسط دکتر رستمی معاینه و خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان انجام شد .

📆 قابل ذکر است که تا سوم خردادماه در مدارس مناطق حاشیه شهر خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

🔹این خدمات به همت واحد دهان و دندان معاونت بهداشتی با هماهنگی واحد خیرین سلامت دانشکده انجام میشود.

✍روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد