نام و نام خانوادگی: دکتر بابک صفرزاده خوشابی

سمت مورد تصدی: معاونت بهداشتی دانشکده و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد

رشته تحصیلی: متخصص بیماری‌های داخلی

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

چشم انداز (vision):

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی  اسدآباد مصمم است با تاكيد بر خدمت صادقانه و تلاش مستمر،   با استفاده اثر بخش و كارا از امكانات و منابع نسبت به انجام وظايف و ماموريت‌هاى خود در جهت تحقق اهداف دانشکده و وزارت بهداشت  اقدام و به بالاترين سطح عملكرد در بين معاونت های   همتراز كشور دست يابد.

رسالت(Mission):

معاونت بهداشتی وظیفه برنامه­ریزی، ارائه، پایش و ارزشیابی خدمات بهداشتی درمانی از طریق نظام شبکه به منظور تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه تحت پوشش و افزایش طول عمر توام با توانایی و با محوریت پیشگیري را عهده­دار است. دستیابی به اهداف تعیین شده با تکیه بر اصول عدالت اجتماعی، هماهنگی بین بخشی، مشارکت مردمی، پژوهش­هاي کاربردي و استفاده از فن­آوری­هاي نوین با توجه به ویژگی­هاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و جغرافیایی امکانپذیر است. ما خود را متعهد به پاسخگویی به نیازهاي ذینفعان و جلب رضایت آنان با نگاه به انسان سالم بعنوان محور توسعه پایدار می­دانیم.

ارزش‌ها (Values):

 1. قانون مداری
 2. عدالت در سلامت
 3. مشارکت جامعه
 4. رضایت مندي مشتریان داخلی و خارجی
 5. بهبود مستمر کیفیت خدمات و افزایش بهره وري
 6. رعایت اخلاق حرفه اي
 7. خلاقیت و نوآوري
 8. اعتقاد به هویت و کرامت انسانی
 9. حاکمیت فرهنگ پاسخگویی و مشتري مداري
 10. کار تیمی
 11. شایسته سالاري

 

رسالت معاونت بهداشتی

شرح وظایف:

معاونت امور بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان به استناد ماده 20 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واحدی است مستقل ازنظر فنی، اداری و مالی که زيرنظر رييس دانشکده علوم پزشکی و هماهنگی و همکاری معاونت های دانشکده فعاليت مينمايد

معاونت بهداشتی زير مجموعه دانشکده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی بوده و بر اساس شرح وظائف پيش بينی شده در سيستم بهداشتی ( با مديريت معاون بهداشتی) با نه واحد ستادی به امر برنامه ريزی، هدايت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشيابی آنها در سطح مراكز بهداشت شهرستان (با هماهنگی و همكاری ساير معاونت های دانشکده) می پردازد. اين معاونت علاوه بر ارتباط با رياست دانشکده و ساير معاونت های مربوطه به طور مستقيم با معاونت سلامت و همچنين ادارات كل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتيبانی (علمی_‌ مالی و …) هدايت و نظارت و سازماندهی می گردد.

مسئولیتها:

طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی

مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری

نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به مرکز بهداشت شهرستان

جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین

کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستان

برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح شهرستان

برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی

تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه

مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه  بهداشت و درمان شهرستان

نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها

تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه

شماره تماس:  08133115338

داخلی: 33

شماره فکس: 08133115338