🔰به مناسبت هفته جمعیت برگزار شد

♻️از زوجین مراجعه کننده به مرکز آموزش های ۶ ساعته ازدواج و مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی تقدیر شد.

🔷 به مناسبت هفته ملی جمعیت از زوجین مراجعه کننده به مرکز آموزش های ۶ ساعته ازدواج با تقدیم شاخه گل تقدیر شد.

🔹این مراسم به همت معاونت بهداشت و گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس برگزار شد.

🔹مدیر گروه جوانی جمعیت سرکار خانم سلیمانی با عرض تبریک به زوج های جوان در رابطه با تحکیم بنیان خانواده سخنانی ایراد نمودند. #نقش_من_درجوانی_ایران #ایران_جوان #ایران_جوان_ایران_قوی

✍روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد