🔰در راستای بازدیدهای نوروزی انجام گرفت؛

♻️ بازدید معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همراه کارشناس امور اداری این معاونت از مراکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره)، آجین و بوعلی.

🔷 دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به همراه احسان برجی کارشناس امور اداری این معاونت ، با حضور در مراکز خدمات جامع سلامت آجین، بوعلی و مرکز امام خمینی (ره)، ضمن تبریک سال نو و خداقوت از نزدیک به میزان آمادگی و نحوه ارائه خدمات به مراجعین قرار گرفتند.