🔰 در راستای اجرای پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه انجام شد ؛

🔷 برگزاری جلسات آموزشی جهت زنان خانه دار و دانش آموزان مدارس مختلف شهرستان و همچنین برگزاری مسابقه آشپزی با محوریت استفاده از نمک کم اما تصفیه شده یددار و لبنیات در روستای گذرکجین.