🔰 برنامه وارنیش فلوراید تراپی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان اسدآباد همچنان ادامه دارد…

🔷 بزرگترین کمک به بهبود سلامت دندانی کودکان در سراسر دنیا کشف و کاربرد فلوراید به عنوان یک اقدام پیشگیری از پوسیدگی دندان می باشد و فلوراید مانع از دست رفتن مواد معدنی سطح دندان میشود و اگر شروع پوسیدگی در نقاطی از مینای دندان وجود داشته باشد درمان فلوراید می‌تواند باعث تقویت دندانها شود لذا فلوراید تراپی به طور متوسط 50تا 60درصد از پوسیدگی دندانها پیشگیری می‌کند.لازم به ذکر است که در تهیه فلوراید بهترین مواد با بالاترین کیفیت در نظر گرفته شده است.

🔶به همت واحد سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی، وارنیش فلوراید تراپی بالغ بر 10500نفر از دانش آموزان شهرستان اسدآباد (شهرو روستا) به صورت رایگان با مراجعه بهورزان در روستا و مراقبین سلامت در شهر به مدارس ابتدایی شهرستان انجام میشود.

✍مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآبا