🔰 برپایی میزخدمت معاونت بهداشتی در محل نمازجمعه شهرستان اسدآباد بمناسبت هفته ملی سالمندان و هفته ملی قلب.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 میزخدمت معاونت بهداشتی در محل نمازجمعه شهرستان اسدآباد و به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سالمندان و هفته ملی قلب برپا شد.

🔷 دراین مکان خدماتی از قبیل اندازه گیری فشارخون و قندخون ،ارائه مکمل های ویتامین د۳ و کلسیم بهمراه آموزش های پیشگیری از بیماری ها به گروه هدف توسط گروه جوانی جمعیت ،سلامت خانواده و مدارس و گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی ارائه گردید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد