🔰 برگزاری جلسه آموزشی در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد.

♻️ این جلسه به مناسبت هفته سلامت جهت کلیه مدیران و مربیان مهدهای کودک شهرستان و مقطع پیش دبستانی برگزار گردید.

✅در این جلسه در خصوص سلامت دهان و دندان و بهداشت فردی و همچنین تغذیه کودکان با هدف ذایقه سازی در کودک و پیگیری روند رشد کودکان زیر 5 سال آموزش های لازم ارائه گردید و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات آموزشی جهت والدین و کودکان انجام شد.

✍️روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد