🔰 به مناسبت هفته اطلاع رسانی مهار مقاومت میکروبی جلسه هماهنگی معاونت های دانشکده در محل‌معاونت بهداشتی برگزار شد.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🟢 در این جلسه که به ریاست معاون فنی معاونت بهداشتی در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد، کارشناسان مدیریت غذا و دارو، معاونت درمان، معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی دانشکده حضور داشتند و در مورد اطلاع رسانی و آموزش در خصوص مهار مقاومت میکروبی بحث و گفتگو شد.

✍️ مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد