🔰به مناسبت هفته پویش سلامت دهان و دندان برگزار شد.

♻️ برگزاری مسابقه نقاشی در مدرسه شهید موسوی به همراه آموزش و اهدا خمیر دندان و مسواک به دانش آموزان این مدرسه

✍روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد