💢به مناسبت هفته ملی جمعیت برگزار شد.

♻️همایش پیاده روی به همت دانشکده علوم پزشکی با همکاری سایر ادارات برگزار شد.

❇️ همایش پیاده روی همزمان با آغاز هفته ملی جمعیت با شعار “ایران جوان، ایران قوی” و “نقش من در جوانی ایران” به همت گروه جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در جهت ایجاد شور و نشاط اجتماعی با حضور مسئولین و دوسداران ورزش در روستای پیریوسف و سیردره برگزار شد.

🔹گفتنی است در پایان این همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان و خانواده های ۳ فرزند و بیشتر توسط دانشکده علوم پزشکی،بخشداری و دهیاری جوایزی اهداء شد.

#نقش_من_درجوانی_ایران #ایران_جوان #ایران_جوان_ایران_قوی

✍روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد