🔰 برگزاری کمیته درون بخشی بمناسبت بزرگداشت هفته ملی سالمندان.

📗به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده ؛

🔷کمیته درون بخشی بزرگداشت هفته ملی سالمندان به ریاست مصطفی انواری معاون فنی معاونت بهداشتی و با حضور مدیر گروه های ستادی این معاونت برگزار گردید.

🔹در این جلسه دستورالعمل بزرگداشت هفته و انتظارات از سایر گروه ها توسط گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی شرح داده شد و مصوباتی جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این هفته به تصویب رسید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد