🔰 جلسه هماهنگی برون بخشی به مناسبت هفته اطلاع رسانی مهار مقاومت میکروبی.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت:

🟢 در این جلسه که به ریاست دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد،نماینده اداره حفاظت محیط زیست، اداره آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی شهرستان، کارشناس (داروساز) مدیریت غذا و دارو، و کارشناسان معاونت بهداشتی دانشکده حضور داشتند و در مورد اطلاع رسانی و آموزش در خصوص مهار مقاومت میکروبی بحث و گفتگو شد.