🔰جلسه هماهنگی و هم اندیشی به منظور رفع مشکل تهویه استخر شهید سلیمانی با حضور مهندس مرادی و هیئت همراه از معاونت توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان.

✍به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷 در این نشست آقای دکتر بابک صفرزاده ضمن خوشامدگویی بر تعامل و تلاش هرچه بیشتر در خصوص حفظ و ارتقاء سلامت در جامعه ورزشی تاکید نمودند.

❇️ در ادامه مهندس سلیمانی مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی در ارتباط با مشکلات موجود در استخر شهید سلیمانی در خصوص عدم تهویه مناسب گاز کلر متصاعد شده از ضدعفونی نمودن آب استخر توضیحات لازم را دادند و در پایان جلسه مقرر گردید با همکاری و تعامل مثبت، در اسرع وقت نسبت به رفع نقض موجود اقدامات لازم بعمل آید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد