🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴دوشنبه (9 بهمن): لبنیات کم چرب خطر ابتلا به پوکی استخوان را کاهش می دهد

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد