🔰 روز جهانی تخم مرغ وحقایقی درباره آن:

♻️در تقویم جهانی ۹ اکتبر مصادف با ۱۷ مهر به نام روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است، زیرا تخم مرغ یکی از معدود غذا‌های شناخته شده در طبیعت است که می‌تواند نیاز‌های بدن را بطور متعادل تأمین کند.

🔷امسال نیز روز جهانی تخم مرغ با شعار تخم مرغ: تامین کننده سلامتی و شادی با اجرای برنامه های مختلف در مدارس، مهدهای کودک ،مراکز خدمات جامعه سلامت و … برگزار گردید.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد