🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴سه شنبه (10 بهمن): شیر یک میان وعده بسیار مغذی برای افزایش یادگیری و رشد بهتر دانش آموزان است.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد