🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴سه شنبه (3 بهمن): نمک زیاد، سرطان معده ، پوکی استخوان و پرفشاری خون را به شما هدیه می دهد.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد