🔰 مصاحبه خبری دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد با خبرنگار خبرگزاری / ایسنا

🔷مشارکت ۳۳ هزار نفر از جمعیت هدف اسدآباد در پویش ملی سلامت – ایسنا

🔹وی با اشاره به ادامه طرح پویش ملی سلامت تا ۱۵ دی سال‌جاری تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد جمعیت هدف بالای ۱۸ سال این شهرستان از نظر دیابت و قندخون در این طرح غربالگری شده‌اند و به طور قطع تا ۱۵ دی تعداد بیشتری از جامعه هدف شهرستان در این طرح ملی سلامت مشارکت خواهند داشت.

🔹رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد خاطرنشان کرد: در غربالگری‌های انجام شده از جامعه هدف مورد نظر در این شهرستان از ابتدای طرح تا به امروز ۸۰۰ بیمار مشکوک جدید فشارخون و ۴۰۰ مورد بیمار جدید مشکوک به دیابت در این شهرستان شناسایی شده است.

🌎لینک کامل مصاحبه👇 B2n.ir/b25890

✍️ مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد