نام و نام خانوادگی: معصومه فیضیان

سمت مورد تصدی: مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی  و مرکز بهداشت

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی

اهداف واحد:

هدف کلی واحد:تأمین،حفظ و ارتقای وضعیت تغذیه جامعه

1-بهبود روند رشد و وضعیت تغذیه کودکان زیر 6 سال

2-بهبود وضعیت تغذیه دانش آموزان

3-بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده

4- بهبود وضعیت تغذیه میانسالان

4-بهبود وضعیت تغذیه سالمندان

5-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ریزمغذی ها(آهن،ید، کلسیم،روی،ویتامین D، A و …)

6- ارتقای فرهنگ و سواد غذایی تغذیه ای جامعه به منظور کاهش شیوع چاقی و  بیماریهای غیرواگیر

7-بهبود وضعیت تغذیه در مراکز جمعی و عمومی

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه دربرنامه کودکان

 1. آموزش وباز آموزی کلیه کار کنان بهداشتی (پزشک ، کاردان ، کارشناس و بهورز)در خصوص پایش رشد ، تغذیه تکمیلی واختلال رشد
 2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه در زمینه مسائل تغذیه ای کودکان
 3. پیگیری تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء رشد کودکان از قبیل وزنه ،ترازو ، مکملها و وسایل کمک آموزشی نظیر پوستر، پمفلت و…
 4. مشاوره کودکان ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  در موارد اختلال رشد
 5. تشکیل کلاس آموزشی جهت ا رتقاء  آگاهی جامعه (مادران،رابطین بهداشتی،رابطین ادارات،کمیته امداد،نهضت سواد آموزی و مربیان مهد کودکهای وابسته به بهزیستی
 6. بررسی آماری میزان سوء تغذیه در گروه سنی زیر 6 سال و طراحی مداخلات تغذیه ای جهت ارتقاء وضعیت سلامت کودکان
 7. اجرای طرح حمایتی مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 5 سال با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و پایش هر 6 ماه یکبار تمامی کودکان تحت پوشش و نظارت بر توزیع سبدغذایی در فروشگاه طرف قرارداد

شرح وظایف در برنامه مادران

 1. آموزش کارکنان بهداشتی در زمینه تغذیه دوران بارداری
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. بررسی میزان سوء تغذیه در مادران باردار و توزیع سبد غذایی برای مادران باردار روستایی
 4. آموزش جهت ارتقاء آگاهی مردم و زنان باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

شرح وظایف در برنامه تغذیه جوانان و مدارس

 1. تهیه مطالب آموزشی در زمینه تغذیه دانش آموزان و جوانان
 2. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری
 3. همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای طرح مکمل یاری یاری در مدارس متوسطه اول و دوم و آموزش اولیای مدارس و خانواده ها در زمینه کم خونی و کمبود ویتامین Dو عوارض ناشی از آن

شرح وظایف در برنامه سالمندان

 1. آموزش کارکنان بهداشتی از سطوح ستادی تا محیطی و بین بخشی از جمله کار کنان بهزیستی و انواع سازمانهای غیر دولتی ذیربط در خصوص تغذیه سالمندان
 2. تهیه متون آموزشی جهت ارتقاء آگاهی جامعه
 3. مشاوره مادران باردار در زمینه تغذیه دوران بارداری

شرح وظایف در برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه و بهبود شیوه زندگی

 1. برگزاری جلسات و برنامه های آموزشی جهت کارکنان بهداشتی در خصوص مطالب کار بردی تغذیه ای
 2. نظارت بر وضعیت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش
 3. طراحي مطالب آموزشي مناسب براي مردم در مورد اصول صحيح تغذيه

شرح وظايف در برنامه بحران و امنيت غذايي

 1. تهيه وتدوين مطالب آموزشي و آموزش كاركنان مرتبط و عموم مردم در زمينه تغذيه در شرايط بحران،تغذيه گروههاي آسيب پذير ،نيازمنديهاي تغذيه اي بحران بر اساس دستورالعمل هاي ارسالي از دفتر بهبود تغذيه جامعه
 2. آموزش مستمر تغذيه براي خانواده هاي فقير به منظور ايجاد تغييرهاي رفتاري مناسب در جهت بهبود شيوه زندگي
 3. آموزش رده هاي بهداشتي به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه اي خانوارهاي فقير
 4. طراحي مداخله هاي تغذيه اي به منظور حمايت از گروه هاي آسيب پذير با همكاري بخش هاي ذيربط

 

شرح وظايف در بر نامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

 1. هماهنگي لازم براي اجراي برنامه ساليانه پايش يد در دانش آموزان 8-10 ساله شهرستان با توجه به برنامه ارسالي استان
 2. برنامه آموزشي پرسنل جديد و بازآموزي رده هاي مختلف بهداشتي در خصوص پيشگيري و اختلالات ناشي از كمبود يد
 3. نظارت بر فعاليت بهورزان در مناطق روستايي در زمينه مصرف نمك يد دار به طور مستمر
 4. سنجش کیفی ید نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی و سطح خانوارها

شرح وظايف دربرنامه مکمل یاری

 1. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي در زمينه كم خوني فقر آهن , و کمبود ویتامین Dعلل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل در گروههاي در معرض خطر(كودكان زير دو سال، مادران باردار  و دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم)
 2. بررسي ميزان مورد نياز تهيه و توزيع مكمل و نظارت منظم بر حسن انجام برنامه
 3. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه كم خوني فقر آهن

شرح وظايف دربرنامه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين  A

 1. آموزش رده هاي مختلف بهداشتي كنترل كمبود ويتامين آ علل و عوارض بيماري، ميزان دوز مصرفي مكمل ويتامين آ  در گروههاي در معرض خطر (كودكان زير 2 سال و مادران باردار و شيرده)
 2. آموزش گروههاي مختلف مردم در زمينه پيشگيري و كنترل كمبود ويتامين A

شرح وظایف کلی واحد بهبود تغذیه جامعه شهرستان اسدآباد:

 1. اجراي برنامه حمايتي مادران باردار شيرده هر دو ماه یکبار با پایش وزن و آموزش
 2. اجرای طرح حمایتی مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 5 سال با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و پایش هر 6 ماه یکبار تمامی کودکان تحت پوشش و نظارت بر توزیع سبدغذایی در فروشگاه طرف قرارداد
 3. اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستا مهدها با همکاری بهزیستی و نظارت بر حسن انجام کار در مهدکودک
 4. شناسايي فرهنگ و رفتارهاي غذايي جامعه و اصلاح شيوه زندگي
 5. تدوين برنامه آموزشي و بازآموزی براي كاركنان بهداشتي درماني – كاركنان بين بخشي – دانش آموزان و معلمان
 6. تدوين برنامه آموزشي همگاني
 7. ايجاد هماهنگي با ارگان هايي كه در آموزش ارتقاء سلامت جامعه نقش دارند.
 8. برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طريق آموزش تغذيه و مکمل یاری با آهن و ویتامین د در تمامی مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان
 9. نظارت بر تغذيه دانش آموزان مدارس و ارائه مواد غذايي سالم در بوفه ها و بازدید از مدارس شهرستان در خصوص نحوه اجرای طرح مکمل یاری
 10. مشاوره مادران باردار و شيرده  و کودکان ارجاعی به واحد مشاوره تغذيه و رژيم درماني جهت بهبود وضعيت تغذيه
 11. اجراي بررسي كشوري پژوهش در وضعيت ريزمغذيها هر ۱۰ سال يكبار
 12. پایش سالانه ید ادرار دانش آموزان 8 تا 10 سال
 13. سنجش کیفی ید نمک های مصرفی اماکن عمومی و مراکز عرضه مواد غذایی (بهداشت محیط)
 14. بررسی پوشش مصرف نمک های ید دارخانوارهای روستایی به تفکیک مراکز بهداشتی درمانی (بهورزان)
 15. برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با تاکید بر مصرف نمکهای تصفیه شده ید دار
 16. مشاوره تغذيه و رژيم درماني جهت پيشگيري و كنترل بيماريهاي غير واگير مانند چاقي ، ديابت ، فشار خون ، هايپر ليپيدي جهت همه رده های سنی در شهرستان
 17. تشكيل كميته ها
 18. تهيه و توزيع مواد كمك آموزشي در زمينه هاي مختلف تغذيه
 19. همكاري و هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي به منظور ارتقاي سلامت تغذيه اي جامعه
 20. نظارت بر وضعیت تغذيه اماكن عمومي و ارتقاء كيفيت تغذيه از طريق آموزش
 21. مدیریت تغذیه دربحران و امنیت غذایی
 22. برگزاری هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه در دی ماه
 23. ارزیابی برنامه های بهبود تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت
نام و نام خانوادگی تحصیلات/مدرک ورشته تحصیلی سمت مورد تصدی
سمیه فهلی کارشناس تغذیه کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۲۲۲۱۵