نام و نام خانوادگی: مهندس رضا سلیمانی

سمت مورد تصدی:رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشتی

تحصیلات /مدارک و رشته تحصیلی : کارشناس بهداشت محیط

1)بررسی کارتابل دیدگاه و ارجاع نامه به کارشناسان و پیگیری نامه ها

2)بررسی سامانه جامع بازرسی و انجام امور مربوط به آن وتایید بازرسی های انجام شده و اخذ گزارش های مربوطه

3) بررسی سامانه شکایات مردمی 190 و انجام پیگیری های مربوط به آن

4)  بررسی سامانه سیب و کنترل فعالیت پنجگانه بهداشت محیط و پیگیری های مربوطه

5)  تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی واحد و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی

6) تکمیل پرونده و مراجعت به دادگاه جهت معرفی متخلفین بهداشتی در ماده 688 (تخلفات بهداشتی مربوط به زباله ، فاضلاب ، فضولات حیوانی ، نگهداری دام ، وسایر موارد مشابه

7) پیگیری و اجرای برنامه کمیته اتلاف حیوانات زیان بار

8) مدیریت کارشناسان ستادی و محیطی در برنامه های مختلف (، تامین ، تقسیم ، اضافه کار، آموزش ، مناسبت های مختلف ، پرداخت مطالبات ، جلسات و….

9) آموزش کارشناسان جدید الورود و آموزش های مداوم حضوری و غیر حضوری کارشناسان ستادی و محیطی

10) ابلاغ دستورالعمل ها و برنامه های جاری به کارشناسان در قالب نامه های اداری یا تشکیل جلسات

11) پیگیری و خرید وسایل و تجهیزات

12) بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ساعات اداری ، غیر اداری

13) بازرسی از مراکز و اماکن به همراه تیم مشترک که با ادارات دیگرصورت می گیرد

14) شرکت در جلسات درون بخشی به تعداد خیلی زیاد

15) شرکت در جلسات برون بخشی ( کمیسیون ماده 110 ، کمیسیون اصناف ، تنظیم بازار ، شورای شهر ، کمیته اتلاف ،

16) مراجعت به دادگاه در زمان احضار مقام قضایی در پرونده های جاری

17) پایش از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت

18) مدیریت ، نظارت و شرکت در برنامه های بسیج سلامت نوروزی ، اربعین ، رحلت امام (ره) ، اعیاد اسلامی ، ماه مبارک رمضان ، مناسبت های ملی

19) مدیریت ، نظارت وهماهنگی در برنامه کشیک فوریت های سلامت در ساعات غیر اداری

20) مدیریت ، نظارت و پیگیری در بحران ها و طغیان بیماریها

21) انجام تمامی امور مربوط به برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان

22) اجرای برنامه هوای پاک

23) انجام امور مربوط به اطلاعات وآمار و شاخص های واحد بهداشت محیط

24) ایجاد هماهنگی های لازم جهت تدوین نیاز های آموزشی و برگزاری کلاس های آموزشی

25) انجام مکاتبات اداری با واحد های درون بخشی و برون بخشی

26) نظارت و پیگیری و هماهنگی در خصوص معرفی به دادگاه ، تعزیرات ، پلمپ و اخذ مجوز ورود جهت بازرسی و..

27) پاسخ به ارباب رجوع در برنامه های ( معرفی به دادگاه ، تعطیل محل کسب  ، شکایات ، اخذ صلاحیت بهداشتی و….)

28) نظارت و کنترل بر تمامی برنامه های کارشناسان ستادی در برنامه هایی که به عهده آنها می باشد

29) شرکت در جلسات استانی

30) تایپ نامه های اداری

31) ویرایش و ارجاع پیشنویس  نامه های کارشناسان بهداشت محیط در اتوماسیون

32) مدیریت و انجام امور مرتبط با واحد بهداشت حرفه ای

33) برنامه ریزی فعالیت های کارشناسان ستادی و محیطی جهت فعالیت های جاری

34) بازدید از کارخانه های تحت پوشش

35) بازدید از کشتار گاه و انجام پیگیری های مربوطه

36) بازدید از واحد های موجود در شهرک صنعتی و پیگیری موارد مرتبط

37) انجام امور مربوط به صدور صلاحیت بهداشتی جهت متصدیان

38) پاسخگویی به مکاتبات ادارات ( فرمانداری ، شهرداری ، آب و فاضلاب شهری ، آب و فاضلاب روستایی ، محیط زیست ، بخشداری ها

39) جذب اعتبارات ابلاغ شده دربرنامه های مربوطه

40) انجام امور مربوط به بهداشت پرتوها

41) ارایه گزارش عملکرد به مقامات مافوق و انجام سایر امور

42) کنترل روزانه سامانه جامع بازرسی

43) تهیه کلمه عبور وکاربری جهت پرسنل جدیدالورودوپزشکان

44) آپلودامضاء کلیه کاربران جدید وقدیم درسامانه

نام و نام خانوادگی تحصیلات/ مدرک و رشته تحصیلی سمت مورد تصدی
 فرهاد چگینی  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس مهندسی بهداشت محیط
علریضا دیاری  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس بهداشت محیط
علی اکبر فرخشه  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس بهداشت محیط
شهرام رحیمی  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس بهداشت محیط
وحید صبوری  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس بهداشت محیط
شقایق امیدی  کارشناس بهداشت محیط  کارشناس بهداشت محیط
مسعود تاجدینی کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
زینب قربانیان  کارشناس ارشد بهداشت محیط  کارشناس ارشد بهداشت محیط
جواد سالم کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای
دستورعمل صدور کارت بهداشت دانلود فایل
نمودار گردش کار نواقص بحرانی دانلود فایل
نمودار گردش کار نواقص غیر بحرانی دانلود فایل

شماره تماس:  08133115913