🔵 پویش ملی سلامت، اطلاع رسانی تغذیه سالم.

🔴چهارشنبه (11 بهمن): مصرف لبنیات خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش می دهد.

✨ واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد