🔰 در راستای اجرای طرح پویش ملی فشارخون و دیابت انجام شد؛

🔷غربالگری فشارخون خون و قند خون توسط بهورزان و کارشناسان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده با مراجعه به درب منازل، کارخانجات، مدارس، ادارات انجام می گردد و همچنین ایستگاه های غربالگری در بیمارستان قائم ( عج)‌ و درمانگاه تامین اجتماعی برقرار می باشد.

🔹 لازم به ذکر است مراجعه کنندگان به خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی نیز در حال غربالگری می باشند.

✍مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد