🔰 گزارش تصویری از بازدید معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از مرکز خدمات جامع سلامت وندرآباد ‌.

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده به همراه مصطفی انواری معاون فنی این معاونت طی یک بازدید سرزده از مرکز خدمات جامع سلامت وندرآباد سرکشی نمودند.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد