🔰 گزارش تصویری از بازدید معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از خانه های بهداشت پیریوسف و سیف آباد

📗 به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده؛

🔷دکتر بابک صفرزاده خوشابی معاون بهداشت و رئیس مرکز بهداشت دانشکده به همراه مصطفی انواری معاون فنی این معاونت طی یک بازدید سرزده از خانه های بهداشت پیریوسف و سیف آباد سرکشی نمودند.

🔶 این بازدید در راستای نظارت بر روند اجرای پویش ملی سلامت و غربالگری دیابت و فشارخون انجام شد.

✍مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد