🔰 در راستای گرامیداشت هفته ملی کودک برگزار شد؛

♻️برگزاری مسابقه نقاشی در مدرسه مهدیه توسط کانون پرورش فکری کودکان وهمکاری گروه جوانی جمعیت وسلامت خانواده ومدارس معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده.

🔷 آموزش تغذیه و صبحانه سالم در مهدکودک حنانه به همراه پرواز بادکنک ها توسط کودکان.

✍️مدیریت روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد