🔰 گزارش عملکرد روز دوشنبه 1402/09/27 در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون.

✴️ به گزارش گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت دانشکده عملکرد روز دوشنبه 1402/09/27 در زمینه اجرای پویش ملی غربالگری دیابت و پرفشاری خون به شرح ذیل می باشد؛

🍏 غربالگری در ۵۴ خانه بهداشت و ۶ پایگاه بصورت کاملا فعال.

🍏 مراجعه به ادارات ورزش و جوانان، دادگستری و راهنمایی و رانندگی.

🍏 حضور کارشناسان در حسینیه مسجد جامع جهت غربالگری از ساعت ۱۵تا ۱۸ و انجام غربالگری ۵۰ نفر.

🍏 حضور معاون فنی، مدیر گروه بیماری ها و کارشناس بیماری های غیر واگیر در دفتر امام جمعه معزز شهرستان.

 

🌿 تعداد غربالگری: ۱۱۸۱ نفر

🌿 تعداد موارد مشکوک به دیابت: ۸نفر

🌿 تعداد موارد مشکوک به فشارخون: ۳۷نفر

🌿 تعداد موارد اورژانسی: ۷ نفر